STAP 5 – Monteren

Stap voortgang:

Opdracht

  • Bekijk het script.
  • Plaats alle beelden in de goede volgorde in een videomontage-programma.
  • Zorg dat alle shots precies zolang duren als in het script staat.
  • Voeg titels toe.
  • Download Intro.mp3 hieronder en voeg muziek toe.
  • Voeg voice-over toe.
Proefpersoon